Exploració i creativitat

Univers DeltaChamber

L’Univers DeltaChamber vol abraçar aquelles activitats realitzades per l’ésser humà amb finalitat estètica o comunicativa, i a través de les quals s’expressen idees, emocions o una visió del món, emprant diversos recursos, com ara els plàstics, lingüístics, sonors o mixtes.

Essent la música de cambra l’eix vertebrador, ens retroalimentem i establim sinergies amb l’arquitectura, filosofia, escultura, pintura, poesia, teatre, dansa, cinematografia, fotografia, disseny, arts gràfiques i gastronomia, entre d’altres.

L’Univers DeltaChamber és multidisciplinari i transgeneracional, i ofereix una oportunitat oberta a tothom per conèixer i participar en uns processos d’exploració i redescobriment de les arrels de la percepció, l’expressió i la creativitat.

Gràcies a l’ús de les diverses formes d’expressió artística, aquest univers brinda la possibilitat de desenvolupar un enfocament innovador de la música a través de la percepció del jo en la seva totalitat, fent de DeltaChamber Music Festival quelcom multisensorial i creatiu.

DeltaChamber Music Festival 2022 - Fantasia

Del 25 de juliol al 7 d’agost, a les Terres de l’Ebre