Marina Prat Mir

Young Talent 2022

Viola

Amb nou anys d’edat, Marina Prat Mir inicia la seva formació al Conservatori de Música de Girona amb el violí com a instrument principal i sota l’aprenentatge de la professora Eszter Schultz. És en aquell moment quan s’introdueix en el món de la viola gràcies a Sergi Alpiste i Joan Fèlix, professor de viola al Conservatori de Música de Girona.

Paral·lelament a la seva formació, ha pogut participar en projectes on ha treballat amb Jenia Pikovsky i Joshua Fisher, i més tard, a la Camerata dels Pirineus Catalans, amb Pierfrancesco Fiordaliso, Heriberto Fonseca, Fanny Kobus, François Ragot, Sergi Alpiste i Fréderic Descargues.

El 2019, va participar a la VI edició de Clàssica Jove, un curs dedicat especialment a la música de cambra, on el professorat era exclusivament el Quartet Casals i el Quartet Gerhard. Enguany, ha tingut l’oportunitat de rebre classes magistrals amb Tatjana Masurenko, a Sion (Suïssa), a l’Académie de Musique Tibor Varga.

Va acabar la seva formació de violí a l’IEA Oriol Martorell, amb el professor Heriberto Fonseca, i va ser a l’hora d’entrar als estudis superiors de música que va enfocar els seus estudis a la viola, amb la professora Anna Puig al Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

Artistes 2022